top of page

Văn phòng giao dịch miền Bắc

Địa chỉ: Số 7 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, tp Hà Nội
Điện Thoại: +84.24.35655463

Nhà máy sản xuất miền Bắc

Địa chỉ: Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội
Điện Thoại: +84.24.35655463

Văn phòng, nhà máy

miền Trung

Địa chỉ:KCN Đắc Lộc , Nha Trang
Điện Thoại: 0977297369

bottom of page